Pożyczki

Jako główne korzyści pożyczek lombardowych można wymienić:

• możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel;

• szybką decyzję kredytową (procedura trwa zwykle nie dłużej niż 2 dni);

• minimalne formalności (wniosek i ocena wartości zabezpieczenia);

• indywidualne podejście i elastyczność w doborze formy zabezpieczenia;

• wygodna forma spłaty - najczęściej jest ona jednorazowa i następuje w terminie określonym w umowie w formie wpłaty gotówkowej do kasy banku lub bezgotówkowo, jako przelew na rachunek pożyczki.

Wymagane do udzielenia p. lombardowej dokumenty to najczęściej: wniosek o udzielenie pożyczki (w większości banków można go złożyć także przez internet), dowód osobisty i/lub inny dokument tożsamości, dokumenty związane z zabezpieczeniem.

Niekiedy wymagane jest oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie pożyczki przez pożyczkobiorcę (dotyczy to osób posiadających wspólność majątkową).

Pożyczkę lombardową można otrzymać, posiadając obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych, stałe zameldowanie na terenie Polski, oraz przedstawiając wymagane przez bank dokumenty. P. lombardowych udziela się w złotówkach.

Minimalna kwota pożyczki na ogół nie może być mniejsza niż 1000 zł, natomiast ograniczeniem maksymalnej kwoty jest wartość przyjętego zabezpieczenia (pożyczka nie może przekraczać wartości jej zabezpieczenia). Jeśli chodzi o okres kredytowania, to w większości ofert jest on nie krótszy niż 7 dni i nie dłuższy niż 6 miesięcy (wcześniejsza spłata możliwa jest w każdym momencie).

Warto wiedzieć, że p. lombardowe udzielane są przeważnie na okres obejmujący pełne tygodnie, zaś oprocentowanie ustalane jest według stałej stopy procentowej. Odsetki zwykle są naliczane i płatne z góry (jako potrącenie z kwoty udzielonej pożyczki lub w formie wpłaty gotówkowej do kasy) w dniu uruchomienia pożyczki.

Specyfiką pożyczek lombardowych jest ich - można by rzec - niepowtarzalność.

Warunki w zasadzie każdej takiej pożyczki negocjuje się indywidualnie z klientem. Wynika to z różnorodności możliwych zabezpieczeń a dotyczy zarówno kwoty pożyczki, jaki i wysokości oprocentowania czy prowizji.