Historia i podstawowe informacje

Początki giełd sięgają późnego średniowiecza.Najwcześniejszym obiektem obrotu giełdowego były pieniądze bite poprzez różne ówczesne mennice. Jednakże prawdziwy rozkwit nowożytnych giełd nastąpił wspólnie z pojawieniem się papierów dłużnych oraz udziałów w spółkach, nazywanych później akcjami. Postęp ten (wzrost obrotów, nowe dokumenty Czytaj dalej Historia i podstawowe informacje